Wedstrijd | KREATOS

Wedstrijd

Facebook Wedstrijden

Wedstrijden Facebook image

Het wedstrijdreglement is verkrijgbaar mits het opsturen van een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag naar Hair Club bvba, Wedstrijden, Everdijstraat 13 te 2000 Antwerpen. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld, noch per telefoon, noch schriftelijk, noch mondeling, noch op enige andere wijze.