Klantenkaart | KREATOS

Klantenkaart

VIPkaart-ACTIVEER-01_0.jpg

Activeer je VIP-kaart

Bij je salonbezoek heb je een kasticket meegekregen waarop een VIP KAARTNUMMER en een ACTIVATIE PINCODE vermeld staat. Met deze twee codes en je mail-adres gaan we je kaart activeren, zodat je mee kunt profiteren van de KREATOS VIP acties.

Zo kunnen we je op de hoogte houden van de nieuwste VIP-acties via onze KREATOS nieuwsbrief. Bij elke nieuwsbrief kan je je ook weer uitschrijven.
Het VIP kaartnummer is een numeriek veld: gelieve de letter K en de eventuele nullen weg te laten.
Deze code staat op het kasticket dat je bij je salonbezoek meekreeg.

Algemene voorwaarden KREATOS-VIP klantenkaart

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de KREATOS-VIP-kaart.
Het KREATOS VIP-kaart-programma wordt uitgevoerd door de KREATOS-franchisenemer die de KREATOS-klantenkaart heeft uitgereikt.
De KREATOS-franchise wordt beheerd door de BVBA HAIR CLUB, met maatschappelijke zetel te 2000 ANTWERPEN, Sint-Jacobsmarkt 97/1.
De houder van KREATOS-VIP-kaart heeft bij het invullen van het activatieformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm.
Dit betekent dat de klanten VIP-kaart-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een KREATOS-VIP-kaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van de KREATOS-franchisenemer en deze te registreren via de website (www.kreatos.be).
De aanvraag wordt door KREATOS beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

3. Mogelijkheden
De KREATOS VIP-kaart biedt de pashouder voordeel bij een meer efficiënte en correcte weergave van de klantgegevens. Hierdoor is het niet meer nodig om per bezoek opnieuw persoonsgegevens te vermelden en wordt de klanthistoriek steeds correct bijgehouden.
De Kreatos VIP-kaart geeft verder de service van extra informatie vanuit KREATOS, zoals de maandelijkse nieuwsletter en andere relevante communicatie.
Daarnaast profiteert de VIP-kaart houder exclusief van acties en kortingen die per mail worden gecommuniceerd. Deze acties bestaan uit een activatiekorting, fanbonus (getrouwheidskorting), verjaardagskorting, enz.
Tevens krijgt de VIP-kaart houder enkele keren per jaar jaar een enquête toegestuurd om het laatste bezoek te beoordelen.

4. Eigendom van de KREATOS-klantenkaart
De KREATOS VIP- kaart blijft eigendom van de KREATOS-franchisenemer. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen. KREATOS kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de KREATOS klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij de KREATOS-franchisenemer.

5. Wijziging en beëindiging
KREATOS behoudt zich het recht voor om de, aan de KREATOS-klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. KREATOS behoudt zich tevens het recht voor, het KREATOS klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de KREATOS-vestigingen en op onze internetpagina.
Tevens behouden wij ons het recht voor om een KREATOS-klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij de KREATOS-franchisenemer en / of bij de BVBA HAIRCLUB en staat niet open voor discussie.

6. Privacy en persoonlijke gegevens
De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het KREATOS gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. KREATOS kan de gegevens gebruiken voor het informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door KREATOS nooit aan derden verstrekt, tenzij KREATOS daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden doorgegeven op onze website. De klantenkaarthouder kan steeds inzage krijgen, of schrapping vragen, in zijn/haar persoonlijke gegevens via het contactformulier op de website www.kreatos.be of schriftelijk via bovenstaand adres.

Privacy Statement
In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Door het gebruiken van de website van ons laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.
E-mail & nieuwsbrief
Wij kunnen u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Communicatie die gerelateerd is aan de VIP-kaart en zijn voordelen wordt beschouwd als essentieel onderdeel van de werking van het VIP kaart systeem waardoor u zich hiervoor niet kan uitschrijven. Andere commerciële e-mails die wij u toesturen (zoals de nieuwsbrief) bevatten een link waarmee u zich kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.
Als u op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.
Klantgegevens
Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw vraag noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam en uw adresgegevens. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke communicatie.
Diensten van Google, Bing, …
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van o.a. Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij maken, zoals bijna alle websites, ook op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van de website beperken.
Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.
Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.