Internationale vrouwendag 2017 | KREATOS

Internationale vrouwendag 2017

Vandaag is het internationale vrouwendag. De viering van 8 maart als vrouwendag gaat terug op een betoging in 1908, toen de vrouwen van de Amerikaanse textielvakbond betoogden voor betere werkonstandigheden en gelijkbehandeling met mannen. Deze betoging werd door de Amerikaanse vakbonden jaarlijks op 28 februari herdacht. Andere landen gebruikten andere data voor de vrouwenrechten tot 1910, toen een eerste internationaal congres van vrouwenbewegingen het idee had om één datum wereldwijd te gebruiken. Vanaf 1914 werd die datum 8 maart, toen in Duitsland en Oostenrijk vrouwen betoogden om stemrecht te krijgen. Tijdens de Russische Revolutie marcheerden duizenden vrouwen ook op 8 maart naar het Winterpaleis van de tsaar in ST-Petersburg. Ze eisten vrijheid, gelijkheid en stemrecht. De tsaar was sterk onder de indruk van deze "moeders van Rusland". Amper 7 dagen later trad hij af en de nieuwe regering erkende het stemrecht voor vrouwen. De communisten maakten later van 8 maart een officiële feestdag.

Na WW II werd de Vrouwendag gezien als een linkse, typisch communistische feestdag die in het vrije westen niet nodig was. Pas in 1975 erkende de VN deze dag. Amerikaanse vrouwen moesten wachten tot 1994. Andersom schaften verschillende ex-communistische landen deze feestdag af, omdat hij herinnerde aan de Russische overheersing.

Tegenwoordig wordt de dag op heel verschillende manieren gevierd. In sommige landen is het nog steeds een officiële feestdag (bv Cuba, Angola of Moldavië), in andere landen is het een niet-echt-officële feestdag geworden: de meeste bedrijven geven een vrije dag zonder dat dit wettelijk moet (bv Brazilië, Bulgarije of Chili). In Italië wordt de dag gevierd als iets wat tussen moederdag, valentijn en secretaressendag ligt: je geeft bloemen (de traditie wil dat het gele mimosa's zijn, maar alle bloemen zijn goed) en chocolaatjes aan je vrouw, je viendin, je vrouwelijke collega enz. Meestal is Internationale Vrouwendag een dag waarop vakbonden, politieke partijen en sociale bewegingen samen initiatieven opzetten om actie te voeren in het kader van vrouwenrechten. Het is in elk geval een dag waarop we met z'n allen kunnen stilstaan bij de ongelijkheid die ook in onze maatschappij nog steeds aanwezig is.

Doe jij iets bijzonders op Internationale Vrouwendag? Laat het ons weten via onze facebookpagina!